‘Het leven van Boeddha’ in Nieuwe Kerk: boeddhistische bewaker Michiel de Ruijter

Quan'Am met haar geredde kinderen Ngoc Nu en Kim Dong en twee bewakers, Vietnam,, 17de eeuw of vroeger, Ger Eenens Collection/Wereldmuseum, detail bewaker, eigen foto, met praalgraf Michiel de Ruijter

*De aanwezigheid Zijne Heiligheid de Dalai Lama in Nederland kreeg de afgelopen dagen veel media-aandacht. Ere wie ere toekomt: de geestelijk leider van de boeddhisten is een buitengewoon beminnelijk man, met geruststellend simpele levenslessen die hij met humor voor het voetlicht brengt. Op de expositie ‘Het leven van Boeddha, de weg naar nu’ in de Nieuwe Kerk – zaterdag door de Dalai Lama geopend – is een meditatieplek ingericht, staan door kinderen gemaakte gebedsmolens en worden concerten, lezingen en workshops klank en stilte gehouden. In een inrichting met wel heel erg veel oranje – vooruit, de kleur van wijsheid in het boeddhisme – is een schat aan kunst bijeen gebracht.

Die is gespreid over de vijf levensfases van de Boeddha: geboorte, ommekeer, verlichting, eerste leerrede en overlijden. Als prins Siddharta Gautama ter wereld gekomen in Noord-India, leefde hij waarschijnlijk tussen 490 en 410 voor Chr. Geboren onder een boom, bereikte hij verlichting onder een boom en stierf tussen twee bomen. Daarin vond Ai Weiwei inspiratie voor de enorme boom die bezoekers welkom heet voor het koorhek. Leerzaam elders is de uitleg van de vele handgebaren die de Boeddha maakt ter ondersteuning op ieders levenspad.

Boeddha Amida, Japan, 1125-1175, Hout, sporen van lak, bruikleen Koninklijke Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst

Prestigieuze bruiklenen uit vroege periodes komen uit de collectie van de jubilerende Koninklijke Vereniging van Verzamelaars van Aziatische Kunst (KVVAK),  een selectie van de nu honderdjarige altijd te zien in het Aziatische paviljoen van het Rijksmuseum. Er zijn ook mooie bruiklenen van individuele KVVAK-leden, met die van Ger Eenens als rijkste. Onder de hedendaagse deelnemers die zich door boeddhistisch gedachtengoed lieten of laten inspireren zijn Ai Weiwei, Yoko Ono, Tony Feher, Alicia Framis, Carole Schneemann, Salvador Breed en Koos Breukel.

Hoofd van Boeddha Sakyamuni, Thailand, koninklijk Lan Na, Chieng Sen, 15de eeuw, foto Erik en Petra Hesmerg

In de winkel van de Nieuwe Kerk ligt een enorme rijkdom een boeken over het boeddhisme uitgestald. Met nuttige wijsheden als deze: ‘Wij creëeren ons eigen lijden door te oordelen.’ Erica Terpstra ('eeuwig student boeddhisme') schreef voor deze gelegenheid haar eerste kinderboek: ‘Een knipoog van de Boeddha’, natuurlijk ook daar te koop. Ze leest op 3 en 6 oktober voor tijdens de Kinderboekenweek.

De expositie ‘Het leven van Boeddha, de weg naar nu’ in de Nieuwe Kerk duurt tot en met 3 februari 2019. Voor meer informatie: http://www.nieuwekerk.nl/. Voor meer informatie over de KVVAK: http://www.vvak.nl/.

Gebedsmolens, gemaakt door schoolkinderen, Victor wenst 'heel veel appels'.... Eigen foto

Reageren