Prints in Paris 1900 in Van Gogh Museum: expositie feest van Franse prentkunst

Luiheid (La paresse), Félix Valloton (1896-1925), 1896, houtsnede in zwart op velijn papier, 25 x 33 cm, Van Gogh Museum Amsterdam (aankoop et steun Bankgiro Loterij)

Luiheid (La paresse), Félix Valloton (1896-1925), 1896, houtsnede in zwart op velijn papier, 25 x 33 cm, Van Gogh Museum Amsterdam (aankoop met steun Bankgiro Loterij)

*Voor de expositie 'Prints in Paris 1900. Van elitair tot populair' kon conservator Fleur Roos Rosa de Carvalho van het Van Gogh Museum een keus maken uit de circa 1800 prenten, affiches en kunstenaarsboeken die het museum vanaf 2000 heeft verzameld. Met zeldzame drukken en iconische affiches - Le Chat Noir en Le Moulin Rouge nog steeds op het netvlies van velen - van kunstenaars als Henri de Toulouse-Lautrec, Pierre Bonnard, Théophile-Alexandre Steinlen en Edgar Degas heeft het Van Gogh een van de mooiste fin de siècle-collecties ter wereld in huis.

De prentkunst werd ook in Frankrijk, aanvankelijk vooral gebruikt om kunstwerken zo nauwkeurig mogelijk te reproduceren. In de tweede helft van de 19e eeuw veranderde dat ingrijpend: avant-garde kunstenaars gingen intensief met prenttechnieken experimenteren en elke druk werd als op zichzelf staand kunstwerk gezien. De expositie vertelt dat verhaal in een virtuoze vormgeving van Maarten Spruyt, bezoekers worden in een tijdmachine in één zwiep naar het feestelijke Parijs van rond de eeuwwisseling geflitst.

Félix Valloton (1865-1925) onderscheidde zich tijdens de bloeiperiode van het fin de siècle (1890-1905) door in zijn prenten niet - zoals zijn collega's vooral deden -  in kleur te werken. Hij geldt als een grootste vernieuwers van de houtsnede, met de jaren 1896-1898 als hoogtepunt. Er zijn op de expositie zo'n 250 prenten bijeen, van Valloton koos Rosa de Carvalho 'La Paresse' (Luiheid), een van zijn beroemdste houtsneden uit 1896.

De expositie 'Prints in Paris 1900. Van elitair tot populair' in het Van Gogh Museum duurt tot en met 11 juni. Voor meer informatie: http://www.vangoghmuseum.nl

Affiche voor tournee van Le Chat Noir, 1896, Thëophile-Alexandre Steinlen (1859-1923),litho in twee kleuren op bruin velijn papier, 140 x 100 cm, Van Gogh Museum Amsterdam

Affiche voor tournee van Le Chat Noir, 1896, Théophile-Alexandre Steinlen (1859-1923), litho in twee kleuren op bruin velijn papier, 140 x 100 cm, Van Gogh Museum Amsterdam

Reageren