Tientallen uitvindingen Leonardo da Vinci in Beurs van Berlage: aanraken mag

Leonard da Vinci, Duiker, foto Paula Romein

Leonard da Vinci, Duiker, foto Paula Romein

*Het vijfhonderdste sterfjaar van Leonardo da Vinci (1452-1519) zal in 2019 ongetwijfeld niet onopgemerkt voorbij gaan. De Beurs van Berlage in Amsterdam loopt daar de komende maanden op vooruit met de expositie ‘Leonardo da Vinci – Artist – Inventor – Genius’, een omvangrijke internationale presentatie waarvoor Italiaanse vaklui tientallen uitvindingen uit de nagelaten geschriften van Da Vinci hebben uitgevoerd. Een groot deel van de mooie houten objecten mogen bezoekers zelf uitproberen, waarmee de tentoonstelling een aantrekkelijk uitje voor het hele gezin is.

Leonardo da Vinci, tekening duikpak

Leonardo da Vinci, tekening duikpak

Het Teylers Museum in Haarlem organiseert in het najaar van 2018 een prestigieuze Da Vinci-expositie met gastconservator Michiel Kwakkelstein, directeur van het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut in Florence en hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Bij de presentatie van het Beurs van Berlage-evenement vertelde Kwakkelstein dat er jaarlijks nog steeds 800 à 900 publicaties aan de geniale kunstenaar, wetenschapper en uitvinder worden gewijd. Da Vinci-experts hebben op grond van overgeleverde andere bronnen uitgerekend dat hij rond de 30.000 papieren heeft volgeschreven. Daarvan zijn er zo’n 6000 bewaard gebleven. Het zou Kwakkelstein niet verbazen als er nog ergens geschriften liggen te sluimeren. De recente vondst van een originele pentekening van de kunstenaar in Parijs toont aan dat verrassingen niet uitgesloten zijn.

Leonardo da Vinci, hijskraan, foto Paula Romein

Leonardo da Vinci, hijskraan, foto Paula Romein

Naast tientallen uitvindingen toont de expositie in de Beurs van Berlage ook alle kunst. In reproductie, soms even slikken, dat wel, maar steeds voorbeeldig toegelicht. Lof voor dit leerzame evenement.

De tentoonstelling Leonardo da Vinci – Artist – Inventor – Genius in de Beurs van Berlage (Damrak 243, Amsterdam) duurt tot en met 20 juni. Voor meer informatie: http://www.davinci.amsterdam

Leonardo da Vinci, tekening hijskraan

Leonardo da Vinci, tekening hijskraan

Reageren