Van Gogh Museum na heropening: door beperkte toegang walhalla van rust

Mina Carlson-Bredberg, 1889, Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm

*Het Van Gogh Museum ontving in 2019 ruim 2,1 miljoen bezoekers uit 108 landen, bijna 6000 per dag, ruim zestien procent kwam uit Nederland. Een feestelijk vooruitzicht voor wie een bezoek aan het Van Gogh als haringen in een ton voelt: de rekenmeesters zijn er nog niet helemaal uit, maar na de heropening op 1 juni zullen dat er voorlopig – afhankelijk van de openingstijden - dagelijks ongeveer  675 tot 775 zijn. De online-verkoop voor tijdslot-tickets begint op 25 mei: voor elke vijftien minuten zijn 25 tickets beschikbaar. Volgens een woordvoerder zullen er waarschijnlijk niet meer dan 200 bezoekers op dezelfde tijd in het gebouw aanwezig zijn. Groepsbezoeken worden vermoedelijk niet mogelijk.

De expositie ‘In the Picture’ over kunstenaarsportretten – met als meest bijzondere bruikleen Van Goghs  ‘Zelfportret met verbonden oor’ (1889) uit The Courtauld Gallery in Londen – zou tot en met 24 mei duren, maar kon tot 30 augustus worden verlengd. Een buitenkans die nu in alle rust te kunnen bekijken. Onder de tientallen werken – er kwamen bruiklenen uit Frankrijk, de Verenigde Staten, Zweden en Engeland – zijn dertien vrouwelijke kunstenaars. Opbeurend veel voor een tijd dat de weg naar professioneel kunstenaarschap voor vrouwen bepaald nog geen gebaand pad was.  Onder hen Charley Toorop, Thérèse Schwartze, Berthe Morisot, Paula Modersohn-Becker, Mina Carlson- Bredberg en Helene Schjerfbeck. Sir John Everett Millais vereeuwigde Louise Jane Jopling, een succesvolle collega die ook in het societyleven furore maakte. Jopling richtte in 1887 de Jopling School of Painting voor vrouwen op en ondertekende in 1889 de ‘Verklaring ten gunste van vrouwenkiesrecht’. De catalogus informeert dat ze haar carrière tenslotte op een laag pitje zette om affiches en banners te  ontwerpen voor de vrouwenbeweging.

Sir John Everett Millais, Louise Jane Jopling (geboren Goode, later Rowe), 1879, National Portrait Gallery Londen.

Voor meer informatie: http://www.vangoghmuseum.com

Reageren