Uitkijkpost Romeins masker voor Nijmegen: replica kunstenaarAndreas Hetfeld

Andreas Hetfeld, uitkijkpost voor stadseiland Veur-Lent. Foto Paul Breuker

*Andreas Hetfeld won in 2017 de ideeënwedstrijd ‘Nijmegen langs de Waal’ met zijn plan voor een replica van een archeologisch pronkstuk uit Museum Het Valkhof: de gezichtshelm van een Romeinse ruiter uit vermoedelijk de eerste eeuw na Chr. Het masker werd in 1915 aangekocht door de Nijmeegse verzamelaar Gerard Marius Kam, het zou kort tevoren ten westen van de spoorbrug dichtbij de zuidelijke oever zijn opgebaggerd uit de Waal. De reusachtige replica van Hetfeld – gerealiseerd in samenwerking met de gemeente Nijmegen en Stichting De Uitkijk - is deze week versleept naar het stadseiland Veur-Lent. Daar gaat het dienst doen als uitkijkpost over het landschap rondom Nijmegen, mede dankzij het masker geboekstaafd als de oudste stad van Nederland.

De officiële overhandiging aan de gemeente volgt later. Het Valkhof organiseert na de heropening de expositie ‘Het gezicht van Nijmegen, the making of’, te combineren met een bezoek aan het 2000 jaar oude origineel en de uitkijkpost.

Opbouw uitkijkpost. Foto Paul Breuker

Voor meer informatie: http://www.museumhetvalkhof.nl

Reageren