Spiegel van de ziel in Singer Laren: Tate Gallery stuurt sleutelwerk Mondriaan

Piet Mondriaan, Zon, kerk in Zeeland, 1909-begin 1910, olieverf op doek, Tate Gallery

*De Tate Gallery in Londen heeft voor de expositie ‘Spiegel van de ziel. Toorop tot Mondriaan’ in Singer Laren een sleutelwerk van Piet Mondriaan (1872-1944) in bruikleen gegeven: ‘Zon, kerk in Zeeland’, een impressie in olieverf van de kerk in Zoutelande uit de periode begin 1909-begin 1910. Jenny Reynaerts, senior conservator 19de-eeuwse schilderkunst van het Rijksmuseum en samensteller van de expositie, is heel blij met het bruikleen omdat het doek laat zien hoe Mondriaan op Walcheren op zoek was naar een nieuwe stijl: ‘Hij experimenteerde er met pointillisme, ook wel luminisme genoemd, omdat de kleuren niets meer te maken hebben met de werkelijkheid. De kerk van Zoutelande staat als een totem in het zinderende zonlicht. Hier komen geloof en geest samen in een nieuwe kunst.’

Met naast Mondriaan onder meer Jan Toorop, Matthijs Maris, Suze Robertson en Willem Witsen biedt ‘Spiegel van de ziel. Toorop tot Mondriaan’ een nieuwe kijk op de kunst van rond 1900. Schilders als Breitner en Isaac Israels hadden voor een realistische weergave van het leven op het platteland of het drukke leven in de groeiende steden gekozen. Als reactie op de oppervlakkigheid van het moderne leven en stijgende materiële welvaart gingen andere kunstenaars zich volgens de informatie van Singer Laren richten ‘op de intimiteit van de binnenwereld met thema’s als de besloten tuin, het interieur, het stilleven en de geesteswereld van de kunstenaar’. Onder de titel ‘Spiegel van de werkelijkheid. 19de-eeuwse schilderkunst in Nederland’ verscheen recent het boek dat Reynaerts over deze ontwikkeling schreef.

De expositie ‘Spiegel van de ziel. Toorop tot Mondriaan’ in Singer Laren duurt tot en met 10 mei. Voor meer informatie: http://www.singerlaren.nl.

Jenny Reynaerts houdt 20 januari een lezing over boek en tentoonstelling voor het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. Locatie: auditorium Rijksmuseum, aanvang 20.00 uur. Voor meer informatie: http://www.kog.nu

Jan Toorop, Portret van Marie Jeannette de Lange, 1900, collectie Rijksmuseum

 

 

Reageren