De Hollandsche Molen: kabinetsbesluit vuurwerk onvoldoende, algeheel verbod nodig

Molen Ceres in Bovenkarspel, dag na de brand, foto Matthijs Ero

*Rond de afgelopen jaarwisseling waren er twee molenbranden, volgens vereniging De Hollandsche Molen naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door vuurwerk. De Ceres in Bovenkarspel ging grotendeels verloren, bij de Oortmanmolen in Lattrop kon de brandweer ternauwernood erger voorkomen. In een reactie op het recente kabinetsbesluit knalvuurwerk en vuurpijlen de komende jaarwisseling te verbieden, stelt directeur Nicole Bakker dat dit onvoldoende is: 'Daar schieten wij niets mee op. Het betekent dat het risico op molenbranden groot blijft. Wij willen geen half werk. Molens zijn uiteindelijk alleen gebaat bij een algeheel vuurwerkverbod.' Zij vreest dat ook het debat in de Tweede Kamer niet tot een algeheel verbod op consumentenvuurwerk zal leiden.

De Hollandsche Molen, een van de ondertekenaars van het Vuurwerkverbod, is landelijk actief. Als het niet tot een algeheel vuurwerkverbod komt, gaat de vereniging moleneigenaren en molenaars aansporen er bij hun gemeente op aan te dringen een vuurwerkvrije zone rond molens in te stellen. Er is een handleiding ontwikkeld hoe dat aan te pakken, zie http://www.molens.nl. Voor meer informatie over het erfgoed aan Nederlandse molens: https://www.molendatabase.nl, daarop informatie over 1211 molens.

Ceres, dag na de brand, foto Matthijs Ero

Reageren