‘Bad News’ Kristof Kintera naast vrolijke Jean Tinguely in Bazel

Bad News, Kristof Kintera

Bad News, Kristof Kintera

* Installaties van de Tsjechische kunstenaar Kristof Kintera (1973) vullen nog tot eind september de tentoonstelling ‘I am not you’ in Museum Tinguely in Bazel. Kintera studeerde aan de kunstacademie in Praag, de VS en Groot-Brittannië en voltooide zijn opleiding in 2003-2004 aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Zijn installaties stemmen vrolijk als ze - net als die van Jean Tinguely - bewegen. Zoals het geval is bij de omgekeerde emmer die over de vloer manoevreert en een flinterdunne figuur van trillende takken. Maar met titels als Bad News, A Prayer for Lost of Arrogance en Demon of the Growth stemt zijn werk vooral ongemakkelijk: Kintera is niet uit op amuseren, de maatschappelijke relevantie van zijn kunst staat op de eerste plaats. Ook zijn humor dwingt onontkoombaar tot nadenken.

De vaste collectie van het – door buurman Hoffmann La Roche aan de stad geschonken - museum aan de oevers van de Rijn is gewijd aan Jean Tinguely (1925 – 1991), de grote Zwitserse voorman van kinetische kunst. Geworteld in het dadaïsme en constructivisme van vóór de Tweede Wereldoorlog – het Fietswiel van Marcel Duchamp uit 1913 wordt beschouwd als de eerste kinetische sculptuur - kreeg de stroming van bewegende kunst in 1955 een internationale kwaliteitsimpuls door de expositie ‘Le Mouvement’ in Galerie Denise René in Parijs.

Tinguely en zijn vrienden waren de overtuiging toegedaan dat de essentie van leven en kunst bestaat uit beweging, continue verandering en instabiliteit. Bewegende ‘nutteloze’ machines waren ook bedoeld als ironisch commentaar op het geloof in technologische vooruitgang.

De vaste collectie van Museum Tinguely is voor een groot deel geschonken door zijn weduwe Niki de Saint Phalle (1930-2002). Op afstand geraakt van de tijd waarin Jean Tinguely zijn installaties maakte, zijn ze onthecht geraakt van elke ‘zwaarte’. Na het bekijken van Kintera is vrolijker stemmender kunst niet denkbaar.

De expositie ‘I am not you’ van Kristof Kintera in Museum Tinguely in Bazel duurt tot en met 28 september. Voor meer informatie: www.tinguely.ch

A Prayer for Lost of Arrogance, Kristof Kintera

A Prayer for Lost of Arrogance, Kristof Kintera

Reageren